HUYEN THOAI

Giờ của bạn

Giờ máy chủ

Home

Bảo trì server định kỳ ngày 26 tháng 5 năm 2021

📌Bảo trì server định kỳ.

⏰Thời gian dự kiến từ 7:00 đến 8:00 ngày 26 tháng 05 năm 2021.

Nội dung chính:

 

📌 Cho rơi Bless of Light ( Low grade) từ quái có cấp độ 100-550

 

📌 Kết thúc nhân 2 toàn server

 

📌 Tăng tỉ lệ ra punish khi ép ertel radiance lần 2

——————

Sẽ có thông báo thêm nếu có kéo dài bảo trì.

Lưu ý: Out game trước giờ bảo trì, để không gặp những lỗi phát sinh ( như buff hết hạn,v.v...)

@everyone

27/05/2021

Currently this is only one server.
Loading...