HUYEN THOAI

Giờ của bạn

Giờ máy chủ

Home

Bảo trì server định kỳ ngày 25 tháng 03 năm 2021.

📌Bảo trì server định kỳ.

⏰Thời gian dự kiến từ 7:00 đến 8:00 ngày 25 tháng 03 năm 2021.

Nội dung chính:

📌 Điều chỉnh lại phần thưởng ruud khi làm quest ruud:

  • Quest1: mặc định sẽ là 400 ruud + bonus ruud (400-4000 ruud) or BOL
  • Quest2: mặc định sẽ là 500 ruud + bonus ruud (500-4000 ruud) or BOL
  • Quest3: mặc định sẽ là 600 ruud + bonus ruud (600-4000 ruud) or BOL
  • Quest4: mặc định sẽ là 700 ruud + bonus ruud (700-4000 ruud) or BOL
  • Quest5: mặc định sẽ là 800 ruud + bonus ruud (800-4000 ruud) or BOL

📌 Thay đổi hình phạt khi thua pháo đài sói. ( giảm 50% exp khi thua, giảm 50% Jewerly droprate), xóa TOA khỏi phần thưởng.

📌 Điều chỉnh lại quái trong Devil Square 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7.

——————

Sẽ có thông báo thêm nếu có kéo dài bảo trì.

25/03/2021

Currently this is only one server.
Loading...