HUYEN THOAI

Giờ của bạn

Giờ máy chủ

Home

Bảo trì server định kỳ ngày 15 tháng 04 năm 2021

📌Bảo trì server định kỳ.

⏰Thời gian dự kiến từ 7:00 đến 8:00 ngày 15 tháng 04 năm 2021.

Nội dung chính:

📌 Điều chỉnh lại rửa tội khi pk, sẽ có 2 hướng rửa tội:

       1️⃣ Đánh quái bình thường cho đến khi hết tội

       2️⃣ Dùng lệnh /xoatoi tốn 500 tr ( 1 tội cũng 500 tr, 6 tội cũng 500 tr)

📌 Làm mới NPC “Moss”

       1️⃣ Bỏ lông 4 ra khỏi “miracle coin moss”

       2️⃣ Bỏ item 380 thường ra khỏi “Jewel of Bless Box”

       3️⃣ thêm 10 Soul ( total cần 10 bless, 10 soul 1 lần quay) trong “guardian box”

📌  Update /Antilag:

1️⃣ [SHIFT + 1]: Hide Wings

2️⃣ [SHIFT + 2]: Reduce Skill Effect

3️⃣ [SHIFT + 3]: Reduce Item Effect

4️⃣ [SHIFT + 4]: Hide Ground Zen

5️⃣ [SHIFT + 5]: Hide Ground Item

6️⃣ [SHIFT + 6]: Hide Muun Pet

7️⃣ [SHIFT + 7]: Hide Chars and Shadows

8️⃣ [SHIFT + 8]: Hide Skill Effect

9️⃣ [SHIFT + 9]: Reduce Item Shine to +0

🔟 [SHIFT + 0]: Reduce terrain objects

 

——————

Sẽ có thông báo thêm nếu có kéo dài bảo trì.

Lưu ý: Out game trước giờ bảo trì, để không gặp những lỗi phát sinh ( như buff hết hạn,v.v...)

BQT.

15/04/2021

Currently this is only one server.
Loading...