HUYEN THOAI

Giờ của bạn

Giờ máy chủ

Home

Bảo trì server định kỳ ngày 03 tháng 06 năm 2021.

📌Bảo trì server định kỳ.

⏰Thời gian dự kiến từ 7:00 đến 8:00 ngày 03 tháng 06 năm 2021.

Nội dung chính:

 

📌 Event FireCracker, khi train lv, nhặt dc FireCracker, quăng ra sẽ dc đồ( ngọc, panda, ring panda, errtel box, sách thuộc tính.)

——————

Sẽ có thông báo thêm nếu có kéo dài bảo trì.

Lưu ý: Out game trước giờ bảo trì, để không gặp những lỗi phát sinh ( như buff hết hạn,v.v....)

03/06/2021

Currently this is only one server.
Loading...